Produktübersicht: Chlamydien (Immunblot)


Bestell-Nr.Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ AnalytIg-KlasseKalibration/ SpeziesFormat
DY 2190-1601-1 A
DY 2190-1601-1 G
EUROLINE-WB
Chlamydia humanpathogen
Chlamydia trachomatis, Chlamydia
pneumoniae, Chlamydia psittaci
IgA
IgG


16 Streifen
16 Streifen
DY 2191-1601-1 A
DY 2191-1601-1 G
EUROLINE-WB
Chlamydia trachomatis
Vollantigen, SDS-Extrakt von
Chlamydia trachomatis plus MOMP-Antigen
IgA
IgG


16 Streifen
16 Streifen